Rys historyczny

21 DSH Fregata im. Aleksandra Kamińskiego powstała w 1985r. Drużynową od początku do 2013r. była pdh. Anna Wójcik. Drużyna
przynależała do szczepu, który istniał już wcześniej. Niestety z powodu zmniejszającej się liczby instruktorów szczep się rozpadł. Fregata funkcjonowała dalej. Harcerzami byli uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Grzmiącej. W 1995r. drużyna miała zaszczyt uczestniczyć w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu. Z chwilą powstania Gimnazjum w Grzmiącej jej działalność została zawieszona. Reaktywowano ją dopiero na przełomie 2010 / 2011r. Obecnie drużynową jest sam. Anna Chromińska, a drużynę tworzą uczniowie Gimnazjum, klasy szóstej SP w Grzmiącej i SP w Mieszałkach oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

                                                                                                                                                                      red. trop. Alicja Maciołek