Informacje dla rodzicówSzanowni Rodzice młodego kwiatu harcerstwa!

Dziękujemy za zaufanie i wyrażenie zgody na przynależność Państwa dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego oraz udziału
w zbiórkach naszej drużyny 21 WDH FREGATA im. Aleksandra Kamińskiego. Drużyna działa na terenie Gminy Grzmiąca. Opiekę z ramienia szkoły nad drużyną sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą ok. 126 tyś członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek  i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Pieczę nad Drużyną z ramienia ZHP sprawuje powołana rozkazem Komendanta Hufca Szczecinek ZHP ćw. Adrian Sebastian Bonkowski – uczeń II LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, były uczeń Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Grzmiącej.

Zbiórki zastępów, do których przynależy Państwa dziecko odbywają się cyklicznie czyklicznie co 2 sobotę w godzinach ustalonych przez zastępy. Średnio raz w miesiącu, w sobotę odbywać się będą zbiórki całej drużyny oraz zbiórki zastępu sprawnościowego. O terminach tych zbiórek będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem Waszych dzieci bądź bezpośrednio przez Opiekunów drużyny.

 Bycie członkiem ZHP wiąże się z wieloma przywilejami ale również obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność opłacenia składki członkowskiej. Wysokość miesięcznej składki od X.2017 roku to
12 zł (2zł dla GK, 5zł dla KCh, 2,50zł dla KH, 2,50zł dla drużyny). Dzięki opłacaniu składek harcerze mają zapewnione podwójne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków tzn. korzystają z polisy zawartej przez Kwaterę Główną ZHP w Warszawie oraz polisy zawartej przez Komendę Hufca w Szczecinku.

O każdym wyjeździe na rajd lub uroczystości będą Państwo informowani przez Drużynową lub Opiekunów  w formie pisemnej lub ustnej (telefonicznej) oraz proszeni o każdorazowe wypełnianie zgód na wyjazd. Po powrocie zgody będą przekazywane do trwałego zniszczenia.

Informacje o działaniach drużyny znajdą Państwo na facebook’u wpisując w wyszukiwarce 21 DSH FREGATA,
na stronie www.szczecinek.zhp.pl oraz na www.zhp.pl