Dla Harcerza i Harcerki ...Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu."

PRAWO HARCERSKIE
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych


W interpretacji Prawa i Przyrzeczenia pomaga nam oficjalny komentarz hm. Stefana Mirowskiego:

KOMENTARZ DO PRZYRZECZENIA HARCERSKIEGO


MAM SZCZERĄ WOLĘ, to znaczy dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez żadnego  przymusu, CAŁYM ŻYCIEM, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwości PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU, który  stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda,  dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara,  nadzieja. Ideały te łączą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od  pochodzenia, narodowości, wyznania, wywodzą się z norm moralnych
opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach  chrześcijaństwa. Wyznawany przeze mnie system wartości kształtuję
samodzielnie podążając w kierunku wskazanym przez Prawo Harcerskie.  Pragnę służyć POLSCE, ojczyźnie moich przodków,
o której honor, niepodległy byt, tradycje i kulturę walczyli czynem i słowem, którą otrzymałem w spadku jako bezcenną wartość mego pokolenia, którą z całym jej bogactwem duchowym i materialnym mam przekazać moim następcom. Staleposzerzam świat mych myśli i uczuć, wierny zasadzie, że więcej wiedzieć, to głębiej pokochać. Szanuję prawa innych państw i narodów. Chcę NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale  zawsze wtedy, gdy czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia  stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia,pocieszenia. Mam być POSŁUSZNYM PRAWU HARCERSKIEMU, chcę, by Ono było zawsze wskazówką  mego postępowania, by ono decydowało zawsze o zgodności moich myśli, słów i uczynków. Moje Przyrzeczenie nie jest przysięgą ani ślubowaniem. Przestrzeganie Prawo  Harcerskiego jest sprawą mego honoru i źródłem radości, “wędrówką ku szczęściu”. Za wypełnienie Przyrzeczenia odpowiadam przed własnym

sumieniem.

Pliki do pobrania