21 WIELOPOZIOMOWA DRUŻYNA HARCERSKA "FREGATA"
im. Aleksandra Kamińskiego w GrzmiącejHarcerstwo staje się.. 
             dziś, jutro, pojutrze..
.

„Harcerstwo jest organizacją nastawioną
nie na żądanie od społeczeństwa, ale na
dawanie społeczeństwu, służenie mu”.

                                            Aleksander Kamiński


Dlaczego ZHP?

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą ok. 126 tyś członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek  i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Nasza Drużyna działa na terenie Gminy Grzmiąca. Skupia młodzież z gimnazjum, ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grzmiąca i Gminy Barwice. Drużyna pracyje metodyką harcerską, starszoharcerską
i wędrowniczą. Naszą jednostką nadrzędną jest Komenda Hufca ZHP w Szczecinku.

Aktywne linki: